Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

LIKWIDACJA KTIR

Klub Techniki i Racjonalizacji w likwidacji

                                                               76-200 Słupsk

                                                             ul. Armi Krajowej 10

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia KtiR

  Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2016 walnego zgromadzenia członków Klubu Techniki i Racjonalizacji z dnia 10.02.2016 roku o rozwiązaniu KtiR postawieniu w stan likwidacji oraz na podstawiepostanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. Sprawy GD.VIII NS-REJ.KRS/004539/16/380 z dnia 24.03.2016 roku, wszczeta została likwidacja Stowarzyszenia Klub Technki i Racjonalizacji, ul. Armii Krajowej 10, 76-200 Słupsk. Likwidatorem Stowarzyszena Ustanowiony zostal Lucjan Kałuziński

 

 

 Likwidator KTiR

Kałuziński Lucjan

 

 

 

 

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku