Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Kursy i szkolenia kwalifikacyjne

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Palacz kotłów c.o.

40

do uzgodnienia

 

5

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

52

do uzgodnienia

 

 

7

Eksploatacja agregatów prądotwórczych

8

 

 

do uzgodnienia

1

Pomiary elektryczne– prace kontrolno-pomiarowe

56

do uzgodnienia

8

Szkolenie elektroenergetyczne w gr 1 w zakresie dozoru

6

 

do uzgodnienia

 

1

Monter instalacji i urządzeń gazowych – eksploatacja, dozór

32

 

do uzgodnienia

4

Monter sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia- eksploatacja, dozór

32

 

do uzgodnienia

4

Sprężarki i sieci sprężonego powietrza- eksploatacja, dozór

8


do uzgodnienia

 

 

1

Autoklawy- eksploatacja, dozór

8

 

 

do uzgodnienia

 

1

Butle gazowe – wymiana w wózkach jezdniowych

8


do uzgodnienia

1

Obsługa instalacji gazowej stacji LPG

14


do uzgodnienia

 

 

2

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku