Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Kursy i szkolenia doskonalące

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego 24
do uzgodnienia

 

3
Indywidualne szkolenia dla kierowników kancelarii tajnych 12 do uzgodnienia 2
Ochrona danych osobowych- opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa 16 do uzgodnienia 2
Zamówienia publiczne dla początkujących 30 do uzgodnienia 5
Społeczny inspektor pracy 24

do uzgodnienia

3
Prawo pracy(dla osób prowadzących sprawy kadrowe w zakładzie pracy) 24  

 

do uzgodnienia

3
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku