Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Kursy i szkolenia BHP

 

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

BHP dla pracodawców 

 

(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm)– okresowe

16

Do

uzgodnienia

 

 

2

BHP dla osób kierujących pracownikami

(kierownicy; brygadziści; mistrzowie) – okresowe

16

Do

uzgodnienia

 

 

2

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

– okresowe

16

Do

uzgodnienia

 

 

2
Bhp dla pracowników administracyjno-biurowych 

 

– okresowe

8

Do

uzgodnienia

 

 

1
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

 

– okresowe

8

Do

uzgodnienia

1
BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest

8

Do

uzgodnienia

 

 

1
Pierwsza pomoc przedlekarska 

 

(Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. nr 129, poz. 844 § 44)

8

Do

uzgodnienia

 

 

1
Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego

8

Do

uzgodnienia

 

1
Metody badania wypadków przy pracy

5

Do

uzgodnienia

 

1
Instruktaż ogólny dla pracowników przyjętych do pracy(szkolenie wstępne)

4

Do

uzgodnienia

 

 

1
BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem

8

Do

uzgodnienia

1
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku