Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Forum Motoryzacyjne

Słupskie Forum Motoryzacji

 

            12 czerwca 2015 roku  w słupskim ratuszu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w motoryzacji a ochrona środowiska”.

Konferencję zorganizowała Rada Regionalna Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku z Prezydentem Słupska i Starostą Słupskim pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Nauk, przewodnictwem naukowym Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż.  Tadeusza Bohdala oraz przy udziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

 

Była to już XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez słupski NOT od 1998 roku w ramach Słupskiego Forum Motoryzacji.

Wiele interesujących zagadnień zaprezentowano podczas tegorocznej konferencji. Obrady słupskiego forum wypełniły dwie tematyczne sesje: Ochrona środowiska i Innowacje w motoryzacji.

 Wszystkie referaty zaprezentowane na Konferencji zostaną opublikowane na płytach CD w specjalistycznym wydawnictwie branżowym pn. „Autobusy”.

            Organizatorzy liczą, że Słupskie Forum Motoryzacji będzie nadal przyczyniać się do rozwoju technologicznego zakładów działających w branży motoryzacyjnej.

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku